Marty's Vision - fotograaf Marty Kooman

Naam: Marty Kooman

Email: martysvision@gmail.com

Adres: Elstarstraat, 4421 DT, Kapelle (Holland)

KVK Middelburg: 65208331

BTW nummer: NL001705792B38

Marty’s Vision, gevestigd aan Elstarstraat , 4421 DT Kapelle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.martysvision.com
Elstarstraat 

4421 DT Kapelle

martysvision@gmail.com

Persoonsgegevens die Marty’s Vision verwerkt

Marty’s Vision verwerkt de persoonsgegevens die je zelf aan mij verstrekt omdat je gebruikt wilt maken van mijn diensten. Daarnaast verwerk ik foto’s die ik in opdracht van jou maak.

Een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Foto’s

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Marty’s Vision verwerkt

Marty’s Vision heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met martysvision@gmail.com, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Marty’s Vision persoonsgegevens verwerkt

Marty’s Vision verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Om telefonisch of per e-mail contact te hebben over mijn dienstverlening

– Om thuisreportages te kunnen doen of om fotoproducten af te kunnen leveren

– Om jouw betaling af te kunnen handelen

Geautomatiseerde besluitvorming

Marty’s Vision neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Marty’s Vision gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen
– Je naam, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres worden verkregen via een contactformulier of boekingsformulier dat je invult op www.martysvision.com en dat per e-mail (Google Mail) bij mij binnenkomt. Verdere adresgegevens (nodig voor thuisreportages of om fotoproducten af te leveren) verstrek je mij telefonisch of per e-mail.

– Voor offertes en facturen gebruik ik het programma Pages.  In offertes en facturen gebruik ik je naam en eventueel adresgegevens. 

– De foto’s die ik in opdracht van jou maak, worden verzonden met WeTransfer en opgeslagen op een beveiligde externe harde schijf. Indien je hiervoor toestemming geeft, kunnen foto’s gedeeld worden op www.martysvision.com/portfolio en/of social media als Facebook en Instagram. Via een boekingsformulier kun je wel of geen toestemming hiervoor geven. Je kunt altijd terugkomen op je beslissing.

Hoe lang Marty’s Vision persoonsgegevens bewaart

– Contactgegevens: Marty’s Vision bewaart je contactgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

– In jouw opdracht gemaakte foto’s: indien je toestemming geeft om foto’s te delen op www.martysvision.com en/of social media, bewaar ik de foto’s totdat je mij verzoekt deze te verwijderen of totdat ik mijn bedrijf beëindig. Indien je geen toestemming geeft om foto’s te delen, bewaar ik foto’s alleen op een beveiligde externe harde schijf zodat u als u de foto’s kwijt raakt of per ongeluk wist u altijd een back-up heeft. Mocht u hier bezwaar tegen hebben zal ik ze na maximaal een half jaar verwijderen. Zolang ik je foto’s bewaar, kun je deze bij mij nabestellen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Marty’s Vision verkoopt jouw contactgegevens en foto’s niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Marty’s Vision blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies die Marty’s Vision gebruikt

Marty’s Vision gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die Marty’s Vision gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan Marty’s Vision hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Marty’s Vision en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar martysvision@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Marty’s Vision wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe Marty’s Vision persoonsgegevens beveiligt

Marty’s Vision neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via martysvision@gmail.com.